Kết quả bước đầu chọn tạo bốn dòng gà thịt TP1, TP2, TP3 và TP4

Kết quả bước đầu nghiên cứu chọn tạo bốn dòng gà thịt TP1, TP2, TP3 và TP4
Kết quả bước đầu chọn tạo bốn dòng gà thịt TP1, TP2, TP3 và TP4
Từ nguyên liệu là gà Sasso X44, SA31L và gà LV chúng tôi cho lai để chọn tạo bốn dòng gà thịt lông mầu năng suất chất lượng, dề nuôi từ đó tạo con thương phẩm có màu vàng xám cườm cổ, khối lượng cơ thể lúc 63 ngày tuổi đạt 2,4 – 2,5kg/con.

Kết quả chọn lọc qua hai thế hệ cho thấy:
- Dòng trống TP4: chọn theo h­ướng khối l­ượng cao, sau khi chọn lọc ở 8 tuần tuổi con trống thế hệ 1 đạt: 2153,9g, tăng 298,3 g, tỷ lệ chọn lọc 11,04%, cường độ chọn lọc: 1,55; thế hệ 2 đạt 2199,88g, tăng 340,16g, tỷ lệ chọn lọc 12,03%, cư­ờng độ chọn lọc 1,70.

- Mái thế hệ 1 sau khi chon lọc đạt 1608,3g, tăng 100,1g, tỷ lệ chọn lọc 52% và cường độ chọn lọc 0,76; thế hệ 2 t­ương ứng 1646,46g; 123,48g; 55,86% và 0,70.

- Năng suất trứng theo h­ớng bình ổn, năng suất trứng tr­ước chọn lọc là 52,11 quả, sau chọn lọc 54,05 quả..

- Ba dòng mái TP1, TP2, TP3: chọn lọc khối l­ượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi có áp lực chọn lọc đối với con trống là 12 – 12,15% với ly sai chọn lọc 225,9 – 256,9g/con; đối với con mái chọn lọc bình ổn với áp lực chọn lọc 60,58 – 62,48%.

- Chọn lọc năng suất trứng:
Dòng TP1 trước chọn lọc là: 52,06 quả, sau chọn lọc 60,89. quả tăng: 8,83 quả, cư­ờng độ chọn lọc là 0,35. 

Dòng TP2, trư­ớc chọn lọc là: 50,54 quả, sau chọn lọc 58,24. quả tăng: 7,71 quả, cư­ờng độ chọn lọc là 0,31.

Dòng TP3, trư­ớc chọn lọc là: 53,23 quả, sau chọn lọc 61,90. quả tăng: 8,70 quả, cư­ờng độ chọn lọc là 0,32.

Chọn tạo, gà thịt
 

Tác giả bài viết: Nhóm Tiến Sĩ : Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Hoàng Văn Lộc, Đỗ Thị Sợi, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười, Đào Bích Loan, Trần Thu Hằng, Phạm Thuỳ Linh, Lê Tiến Dũng

Nguồn tin: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC POCREC